jueves, 17 de octubre de 2013

Aplicacions Exelearning


Exelearning és un programa per gènera contingut educatiu per exemple podríem crear una webquest amb aquesta eina, d’una manera simple i gratuïtament. Potser utilitzat fàcilment per qualsevol persona que tingui un compte de gmail, simplement haurà de registrar-se, descàrrega exelearning i instal·lar-ho als diferents sistemes operatius: 

 Exelearning serveix per a crear i editar pàgines amb contingut multimèdia (imatges, vídeos, so, animacions) i obtenir una web amb varietat de recursos educatius formats per textos integrats, enllaços, arxius, qüestionaris, etc.

Per una banda, és una eina molt útil per a l’alumnat perquè poden obtenir informació, realitzar exercicis, fer treballs, jugar...

Per altra banda, està el funcionament que fa servir el professorat amb exelearning, aquesta ferramenta ofereix un gran ventall de possibilitats per a crear activitats. A continuació citaré  unes quantes opcions:

 • Activitats d’espais en blanc.

 • Preguntes d’elecció múltiple.
 • Preguntes de Verdader o Fals.
 • Exàmens SCORM: amb aquesta activitat queden els resultats registrats i poden donar una idea al docent dels seus avenços.
 • Elements de presentació dels continguts: elements gràfics que pretenen destacar fragments concrets d’un text, en una pàgina.
 • Activitats relacionades amb la lectura, d’estudi de casos i de reflexió.
 • La possibilitat d'adjuntar elements externs: Wikipedia, RSS...
 • El text lliure amb editor HTML: Afegir imatges, expressions matemàtiques, animacions flash, enllaços, arxius adjunts i  formats de so i vídeo.

jueves, 10 de octubre de 2013

Aplicacions de les caceres del tresor


La Cacera del tresor és un recurs educatiu que permet aprendre a través d'internet. És similar a una webquest, per la seva estructura i la seva funció didàctica. Una diferència molt evident entre aquestes, és què la webquest està formada per set parts que són: introducció, tasca, procés, avaluació, conclusió, crèdits i guia didàctica.


 • En canvi, una cacera del tresor és més simple i sòl consta de quatre apartats que són aquests:
Introducció: és l'explicació d'un tema concret, a partir d'un text.

Preguntes: a continuació apareixen diverses preguntes relacionades amb el tema anterior.


La gran pregunta: sempre apareix, consisteix a respondre d'acord amb els conceptes tractats i adquirits prèviament explicats a la cacera del tresor i l'hauràs de complementar afegint una breu opinió personal del tema.


Recurs d'internet: tens a la teva disposició tot un seguit d'adreces web on podràs accedir d'una manera ràpida, simplement fen clic al link et farà arribar a tota la informació necessària per a realitzar la tasca adequadament.

 • Aquí us deixo alguns exemples de caceres del tresor per a què quedi més clar el seu funcionament.

Aplicacions de la WebquestLa webquest és una eina didàctica d'internet molt àmplia, que conté molta informació de manera classificada, de qualitat i ben estructurada, ja que quan utilitzem una webquest no necessitem informació complementària d'altres pàgines web, tot el contingut  necessari per fer la tasca el tenim a la mateixa pàgina. El professorat pot crear aquesta eina (webquest) a través del programa Exelearning. 

 • L'estructura d'una webquest està formada sempre per set passos a seguir:Introducció: és la presentació d'un tema, on consta una breu explicació.

Tasca: són unes instruccions clares i curtes a seguir de manera guiada, expliquen el que hauràs de fer pas a pas. Exemple: fer un mural dels lleons.

Procés: en aquest apartat tens tota la informació, imatges i vídeos per realitzar la tasca. La manera de realitzar-la no és tant sòls treballar amb l'ordinador sinó que cal fer manualitats elaborades a mà per tal de complementar-la.

Avaluació: és el lloc on els alumnes donen la seva valoració de la tasca, afegint tot el que han après d'aquesta webquest, el professorat també té el seu apartat per col·laborar, ja que té el paper de revisar, valorar el treball, puntuar el resultat, etc.

Conclusió: en aquest apartat tens l'opció de veure els resultats que esperes de la tasca proposada, i si no és així, hauràs de plantejar-te possibles millores.

Crèdits: Apareixen totes aquelles persones que han fet possible crear la webquest.

Guia didàctica: destinat als professionals de l'educació, observaran i accediran a la tasca completada i finalitzada.    
 • A continuació us deixo unes pàgines web on podreu veure diferents exemples de webquest:
http://ceipdrassanes.ravalnet.org/webquest/wqfelins/index.ht 
http://weib.caib.es/Recursos/llop_webquest/wq/INDEX.htm 
http://www.delacalle.net/cristina/webquest/ 
https://sites.google.com/site/cuidemelplaneta/home

miércoles, 9 de octubre de 2013

Aplicacions WikiWiki és un espai comú, que serveix per a compartir amb diverses persones una tasca o una informació d'un tema concret, amb el qual tots treballen conjuntament.

Qualsevol persona que formi el grup de treball utilitzant wiki, pot afegir i modificar el text, sempre i quan desi la tasca modificada en acabar.


Wiki et posa a l'abast una manera de treballar en grup més ràpida, còmoda, diferent, atractiva i sense tenir la necessitat d'estar present amb les persones que realitzes el treball.
Hi ha un apartat on podràs observar el contingut que ha estat modificat i afegit de la resta de participants.

Per conèixer millor les utilitats que té wiki, us invito veure aquest vídeo:

jueves, 3 de octubre de 2013

Aplicacions didàctiques del bloc

Un bloc és un espai on pots afegir informació i complementar-la amb enllaços de webs, fotos, vídeos, etc. Per utilitzar aquesta eina caldrà està registrat (www.blogger.com). El contingut serà vist per aquelles persones que busquin informació del tema que hem publicat.   

La creació d'un bloc a l'aula és una eina diferent, alternativa i molt atractiva, ja que tens la possibilitat d'afegir fàcilment molts recursos. Ens pot ser útil alhora de:
 • Donar a conèixer el centre arreu de tot el món, és a dir, serà vist per una gran varietat de persones, i pot ser beneficiós per augmentar la reputació del centre.
 • Podrem informar als pares, mares o a qualsevol persona externa al centre de: reunions, horaris del centre, materials que hauran de portar els infants quan vaguin d'excursió, informació de matrícula d'accés, de les activitats extraescolars que es realitzen al centre, etc.
Exemple: Una mare que està buscant per internet un centre on pugui residir el seu fill, el nou cicle d'educació infantil.

 • Els pares, mares, familiars, podran accedir a veure al seu fill de manera ràpida, mitjançant el bloc, observaran imatges, vídeos, gravacions de veu, com interactua l'infant a dins l'aula, com és l'aula, si mostra interès per les activitats, etc.
Exemple: Estem treballant el color groc i hem programat una activitat que consisteix en portar pollets a l'aula, per tal de conèixer el color groc, l'entorn i la natura. Mentre els infants estan fent l'activitat, la mestra utilitza una càmera de fotos per plasmar aquell moment. Un cop finalitzada l'activitat, pengem les imatges al nostre bloc, afegint un breu comentari si ho preferim. Amb aquesta acció estem donant a conèixer el que fem a dins a l'aula, el resultat que ha donat l'activitat i oferim la possibilitat de què tothom ho pugui veure.
 • Per als infants d'educació primària ens podem plantejar l'opció de, crear un bloc de la classe conjuntament,  considerant que el professional intervingui quan l'alumnat necessiti la seva ajuda. 

Aquí us deixo un vídeo on reflexa clarament la utilitat que té un bloc a l'aula d'educació infantil.