jueves, 17 de octubre de 2013

Aplicacions Exelearning


Exelearning és un programa per gènera contingut educatiu per exemple podríem crear una webquest amb aquesta eina, d’una manera simple i gratuïtament. Potser utilitzat fàcilment per qualsevol persona que tingui un compte de gmail, simplement haurà de registrar-se, descàrrega exelearning i instal·lar-ho als diferents sistemes operatius: 

 Exelearning serveix per a crear i editar pàgines amb contingut multimèdia (imatges, vídeos, so, animacions) i obtenir una web amb varietat de recursos educatius formats per textos integrats, enllaços, arxius, qüestionaris, etc.

Per una banda, és una eina molt útil per a l’alumnat perquè poden obtenir informació, realitzar exercicis, fer treballs, jugar...

Per altra banda, està el funcionament que fa servir el professorat amb exelearning, aquesta ferramenta ofereix un gran ventall de possibilitats per a crear activitats. A continuació citaré  unes quantes opcions:

  • Activitats d’espais en blanc.

  • Preguntes d’elecció múltiple.
  • Preguntes de Verdader o Fals.
  • Exàmens SCORM: amb aquesta activitat queden els resultats registrats i poden donar una idea al docent dels seus avenços.
  • Elements de presentació dels continguts: elements gràfics que pretenen destacar fragments concrets d’un text, en una pàgina.
  • Activitats relacionades amb la lectura, d’estudi de casos i de reflexió.
  • La possibilitat d'adjuntar elements externs: Wikipedia, RSS...
  • El text lliure amb editor HTML: Afegir imatges, expressions matemàtiques, animacions flash, enllaços, arxius adjunts i  formats de so i vídeo.

No hay comentarios:

Publicar un comentario